April Tahun 2018


Piagam Pelanggan

Pencapaian

Menepati tempoh masa/standard piagam pelanggan

Melebihi tempoh masa/standard piagam pelanggan

Jumlah menepati standard

% menepati standard

Jumlah melebihi standard

% melebihi standard

1.  Menguruskan pelaksanaan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa setiap (2) bulan.

       

2.  Menyampaikan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa yang telah disahkan kepada pihak-pihak berkaitan dalam tempoh (7) hari bekerja.

       

3.  Menguruskan proses pewartaan dalam tempoh (6) bulan.

       

4.  Menyiarkan pandangan hukum atau fatwa yang telah disahkan dalam Sistem e-Fatwa dalam tempoh (3) hari bekerja.

       

5.  Menjawab kemusykilan agama yang dikemukakan melalui e-Kemusykilan dalam tempoh (7) hari bekerja.

       

6.  Responsif kepada pertanyaan pelanggan dalam tempoh (3) hari bekerja.

       

7.  Menguruskan pengesahan nasab dalam tempoh (2) minggu.

       

8.  Melaksanakan cerapan hilal pada setiap bulan/ setiap (29) haribulan Hijrah.

1 Syaaban 1439H

(16/4/ 2018)

100%    

9.  Menerbitkan takwim tahun baru hijri (2) minggu sebelum awal tahun baru Hijrah.

 -    

10. Menguruskan permohonan lengkap menentukan arah kiblat premis awam dalam tempoh (2) minggu.

8 100%     

11. Memproses permohonan lengkap surat sokongan pertukaran nama orang Islam dalam tempoh (7) hari bekerja.

       

12. Mengemaskini maklumat Laman Web dan media sosial Jabatan setiap (2) hari sekali.

 12 100%     

13. Menguruskan pembayaran tuntutan yang lengkap dalam tempoh (3) hari bekerja.