Januari Tahun 2019


Piagam Pelanggan

Pencapaian

Menepati tempoh masa/standard piagam pelanggan

Melebihi tempoh masa/standard piagam pelanggan

Jumlah menepati standard

% menepati standard

Jumlah melebihi standard

% melebihi standard

1.  Menguruskan pelaksanaan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa setiap (2) bulan.

100%
   

2.  Menyampaikan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa yang telah disahkan kepada pihak-pihak berkaitan dalam tempoh (7) hari bekerja.

 100%
   

3.  Menjawab kemusykilan agama yang dikemukakan melalui e-Kemusykilan dalam tempoh (7) hari bekerja.

100% 
   
4.  Responsif kepada pertanyaan pelanggan dalam tempoh (3) hari bekerja.        
5.  Menguruskan pengesahan nasab dalam tempoh (2) minggu.
 4
100% 
   
6.  Melaksanakan cerapan hilal pada setiap bulan/ setiap (29) haribulan Hijrah.        
7.  Memproses permohonan lengkap surat sokongan pertukaran nama orang Islam.
 67%
 1
33% 
8.  Mengemaskini maklumat Laman Web dan media sosial Jabatan setiap (2) hari sekali.  10 100%     
9.  Menguruskan pembayaran tuntutan yang lengkap dalam tempoh (3) hari bekerja.
10 
 100%