folder Surat Pekeliling

Documents

pdf SURAT PEKELILING SETIAUSAHA KERAJAAN BIL 10 TAHUN 2016

71 download

Download (pdf, 663 KB)

SURAT PEKELILING SETIAUSAHA KERAJAAN BIL.10 TAHUN 2016.pdf

pdf SURAT PEKELILING SETIAUSAHA KERAJAAN BIL 10 TAHUN 2016

74 download

Download (pdf, 663 KB)

SURAT PEKELILING SETIAUSAHA KERAJAAN BIL.10 TAHUN 2016.pdf

pdf SURAT PEKELILING SETIAUSAHA KERAJAAN BIL 10 TAHUN 2016

76 download

Download (pdf, 663 KB)

SURAT PEKELILING SETIAUSAHA KERAJAAN BIL.10 TAHUN 2016.pdf

pdf SURAT PEKELILING SETIAUSAHA KERAJAAN BIL 10 TAHUN 2016

75 download

Download (pdf, 663 KB)

SURAT PEKELILING SETIAUSAHA KERAJAAN BIL.10 TAHUN 2016.pdf

pdf Surat Pekeliling Bil 2 Tahun 2012 Garis Panduan Mengenai Pengagihan Komputer Riba, Komputer Peribadi dan Pencetak

65 download

Download (pdf, 181 KB)

Surat Pekeliling Bil 2 Tahun 2012- Garis Panduan Mengenai Pengagihan Komputer Riba, Komputer Peribadi dan Pencetak.PDF

pdf Surat Pekeliling Bil 2 Tahun 2012 Garis Panduan Mengenai Pengagihan Komputer Riba, Komputer Peribadi dan Pencetak

67 download

Download (pdf, 181 KB)

Surat Pekeliling Bil 2 Tahun 2012- Garis Panduan Mengenai Pengagihan Komputer Riba, Komputer Peribadi dan Pencetak.PDF

pdf Surat Pekeliling Bil 2 Tahun 2012 Garis Panduan Mengenai Pengagihan Komputer Riba, Komputer Peribadi dan Pencetak

69 download

Download (pdf, 181 KB)

Surat Pekeliling Bil 2 Tahun 2012- Garis Panduan Mengenai Pengagihan Komputer Riba, Komputer Peribadi dan Pencetak.PDF

pdf Surat Pekeliling Bil 1 Tahun 2009 Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Negeri Pulau Pinang

98 download

Download (pdf, 132 KB)

Surat Pekeliling Bil 1 Tahun 2009- Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Negeri Pulau Pinang.pdf

pdf Surat Pekeliling Bil 1 Tahun 2008 Pemilikan Sistem Aplikasi Peranan dan Tanggungjawab

90 download

Download (pdf, 132 KB)

Surat Pekeliling Bil 1 Tahun 2008- Pemilikan Sistem Aplikasi - Peranan dan Tanggungjawab.pdf

pdf Surat Pekeliling Bil 1 Tahun 2005 Garis Panduan Perlaksanaan Portal Kerajaan Negeri Pulau Pinang

64 download

Download (pdf, 176 KB)

Surat Pekeliling Bil 1 Tahun 2005-Garis Panduan Perlaksanaan Portal Kerajaan Negeri Pulau Pinang.pdf

pdf SPSUK 11 2016

65 download

Download (pdf, 270 KB)

SPSUK _11-2016.PDF

pdf Garis Panduan BYOD

75 download

Download (pdf, 455 KB)

Garis Panduan BYOD.pdf