•  Borang atas talian 1 Borang atas talian 3
  Borang atas talian 2
 • PgGOV eMUFTI EN
 • emusykil
 • eFatwa 2017
 • MyID
 • kiblat
 • doa
 • takwimsolat
 • kemusykilan
 • DasarEN
 • MyID ICON
 • kemusykilan
 • permohonan fatwa
 • penerbitan
 • DATA TERBUKAen
 • kiblat
 • takwimsolat
 • kemusykilan
 • permohonan fatwa
 • tenderen

Information

 • JMNPP
 • Bersolat
 • Awal Bulan Islam

 • Fatwa
 • youtube
 • facebook
 • twitter
 • pinboards
1. Kaji selidik telah dilaksanakan pada 6 Jun 2016 sehingga 6 Julai 2016
2. 32 undian telah dibuat melibatkan pengguna Laman Web Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang
3. Hebahan dibuat melalui :
- Facebook/jabatanmuftinegeripulaupinang
E ParticipationFB 6June2016 2
Penilaian:
E ParticipationFB 6June2016 3
Hasil Kaji Selidik:
Walaupun hanya 15.63% sahaja pengundi yang tidak bersetuju dengan soalan undian, Jabatan ini telah merancang bagi pembangunan Laman Web  Jabatan yang baharu dengan kandungan yang akan ditambah baik  yang akan dibangunkan.