• Takwim1142h PP
 • KoleksiDoa
 • Garis Panduan Pengurusan Jenazah bukan Covid 19
 • Banner Web
 • Borang PFST
 • Borang Permohonan Kiblat
 • BorangAktivitiLuarFalak
 • emusykil
 • eFatwa 2017
 • TAKWIM HIJRI 1442 DAN JADUAL WAKTU SOLAT PULAU PINANG
 • kiblat
 • doa
 • takwimsolat
 • kemusykilan
 • DasarEN
 • MyID ICON
 • kemusykilan
 • permohonan fatwa
 • penerbitan
 • DATA TERBUKAen
 • kiblat
 • takwimsolat
 • kemusykilan
 • permohonan fatwa
 • tenderen

Information

 • Cover Risalah Profil JMNPP
 • Buku Hukum Pakaian Bernajis Menggunakan Mesin Basuh
 • Buku Hukum Menyambut Perayaan Bukan Islam

 • Cover Buku Panduan Solat
 • youtube
 • facebook
 • twitter
 • pinboards

 

 Carian untuk muat turun buku terbitan JMNPP :

}


BIL TAJUK RISALAH / BULETIN / BUKU
1 . Risalah Penentuan Waktu Solat : Pelaksanaannya Di Pulau Pinang  
2 . Risalah Antara Kalendar Suria Dengan Kalendar Qamari Dan Kalendar Lunisolar 
3 . Risalah Bulan Satelit Semulajadi Bumi   
4 . Risalah Ilmu Falak Menyingkap Rahsia Langit 
5 . Risalah Matahari Pusat Sistem Solar  
6 . Risalah Penentuan Awal Bulan Islam 
7 . Risalah Putaran Bumi Dan Hari  
8 . Risalah Planet new new
9 . Risalah Apa Itu Fatwa 
10 . Peta Bintan
11 . Risalah Profil Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang 
12 . Risalah Biografi Mufti-Mufti Negeri Pulau Pinang 
13 . Buletin JMNPP Al-Huda new new
14 . Buletin Falak
15 . Buku Soal Jawab: Arah Kiblat
 16 . Buku Ar-Risalah Fi Ta'yin Al-Qiblah 
 17 . Buku Liberalisma & Pluralisma
 18 . Buku Panduan Bersolat, Berwuduk Dan Berpuasa Bagi Pesakit 
 19 . Buku Hari Jumaat :Bab Istikhlaf (Edisi Jawi) 
 20 . Buku Fatwa-Fatwa Yang Telah Diwartakan Di Negeri Pulau Pinang  new new
21   Buku Isu-Isu Fatwa Munakahat   
22   Buku Kashfu Wal Bayan :Penyingkapan Dan Penjelasan  
23 . Buku Bahaya Anti Mazhab
24 . Buku Kekeliruan Dalam Bidang Hadith 
25 . Buku Irsyad Hukum : Masjid Dan Jamaah
 26 . Buku Pengurusan Jenazah & Pusara Orang Islam Menurut Syarak
 27 . Buku Tatatertib Di Masjid  
28 . Buku Himpunan Keputusan Fatwa Negeri Pulau Pinang Tahun 1961-1975
29 . Buku Himpunan Keputusan Fatwa Negeri Pulau Pinang Tahun 1976-1989
30 . Buku Himpunan Keputusan Fatwa Negeri Pulau Pinang Tahun 1995-2000
31 . Buku Himpunan Keputusan Fatwa Negeri Pulau Pinang Tahun 2001-2005
32 . Buku Himpunan Keputusan Fatwa Negeri Pulau Pinang Tahun 2006-2010
33 . Buku Himpunan Keputusan Fatwa Negeri Pulau Pinang Tahun 2011-2015
34   Koleksi Kertas Kerja Seminar Al-Quran 2012
35 . Koleksi Kertas Kerja Seminar Al-Quran 2013 
36   Koleksi Kertas Kerja Seminar Al-Quran 2014
38   Koleksi Kertas Kerja Seminar Al-Quran 2015
38 Koleksi Kertas Kerja Seminar Al-Quran 2016
39   Koleksi Kertas Kerja Seminar Al-Quran 2017
40   Buku Koleksi Kertas Kerja Dato' Syeikh Azmi
41 . Buku Kaedah Dan Peraturan Pajak Gadai Mengikut Kehendak Islam 
 42 . Buku Khurafat Menurut Perspektif Al-Quran Dan As-Sunnnah
 43 . Buku Garis Panduan Siri 1
44 . Buku Garis Panduan Siri 2
45 . Buku Garis Panduan Siri 3
46   Buku Garis Panduan Siri 4
47 . Buku Penjelasan Ajaran-Ajaran Yang Menyeleweng Daripada Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Di Negeri Pulau Pinang   
48 . Buku Q & A Hisab & Rukyah Hilal 
49   Buku Panduan Solat Menggunakan Kerusi Disebabkan Keuzurannew new   
50 Himpunan Hukum : ZAKAT (Koleksi Keputusan Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang) 
51 Buku Edisi Khas PFST Alam Semesta new new
52   Risalah Al-Hukm:Puasa Sunat 
53 . Buku Garis Panduan Pengeluaran Fatwa Negeri Pulau Pinangnew new
54 . Buku Panduan Solat Gerhana new new
55   Buku Himpunan Hukum: Wakaf(Koleksi Keputusan Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang) new new
56   Buku Himpunan Soal Jawab: Solat (eKemusykilan)new new
57 . Garis Panduan Pengurusan Masjidnew new
58 . Buku Hukum Kebersihan Pakaian Bernajis Menggunakan Mesin Basuhnew new
59 . Buku Hukum Menyambut Perayaan Bukan Islamnew new

Sebarang pertanyaan berkaitan penerbitan, sila hubungi: Puan Fairus Ain Binti Abdul Aziz  phone  04-6505453