Januari Tahun 2018


Piagam Pelanggan

Pencapaian

Menepati tempoh masa/standard piagam pelanggan

Melebihi tempoh masa/standard piagam pelanggan

Jumlah menepati standard

% menepati standard

Jumlah melebihi standard

% melebihi standard

1.  Menguruskan pelaksanaan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa setiap (2) bulan.

 -  -    

2.  Menyampaikan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa yang telah disahkan kepada pihak-pihak berkaitan dalam tempoh (7) hari bekerja.

 -  -    

3.  Menguruskan proses pewartaan dalam tempoh (6) bulan.

   

4.  Menyiarkan pandangan hukum atau fatwa yang telah disahkan dalam Sistem e-Fatwa dalam tempoh (3) hari bekerja.

 -  -    

5.  Menjawab kemusykilan agama yang dikemukakan melalui e-Kemusykilan dalam tempoh (7) hari bekerja.

10      

6.  Responsif kepada pertanyaan pelanggan dalam tempoh (3) hari bekerja.

 3      

7.  Menguruskan pengesahan nasab dalam tempoh (2) minggu.

 7 100%    

8.  Melaksanakan cerapan hilal pada setiap bulan/ setiap (29) haribulan Hijrah.

 1  100%    

9.  Menerbitkan takwim tahun baru hijri (2) minggu sebelum awal tahun baru Hijrah.

 -  -    

10. Menguruskan permohonan lengkap menentukan arah kiblat premis awam dalam tempoh (2) minggu.

 11 100%     

11. Memproses permohonan lengkap surat sokongan pertukaran nama orang Islam dalam tempoh (7) hari bekerja.

100%     

12. Mengemaskini maklumat Laman Web dan media sosial Jabatan setiap (2) hari sekali.

 11  100%    

13. Menguruskan pembayaran tuntutan yang lengkap dalam tempoh (3) hari bekerja.

 10  100%