folder Seminar Al Quran 2015

Documents

pdf Generasi Qur’ani Penyelamat Umat: Memahami Dan Menghayati Maqasid Al-Qur’an oleh Dato Siddiq Fadzil

By

Download (pdf)

Kertas_kerja_dato siddiq.pdf

pdf Kertas Kerja Al-Quran dan Sains oleh Dr Danial bin Zainal Abidin Popular

By 5986 downloads

Download (pdf, 144 KB)

Kertas Kerja_QURAN-SAINS_dr_danial.pdf

pdf Keseimbangan Modal Insan Dalam Membangun Masyarakat Holistik Dari Kacamata Al-Quran oleh Dr. Zulkifli Mohd Yusoff

By

Download (pdf)

Kertas_Kerja Modal Insan_Dr_zul.pdf

pdf Realiti Dan Masa Depan Huffaz Ulul Albab Di Malaysia oleh Prof. Madya Dr Ishak Suliaman

By

Download (pdf)

kertas_kerja_dr_ishak.pdf