Lawatan PFST 1/2019 ; Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah (PTSB), Kulim
Thursday, 14 February 2019,  8:30 -  4:30
Hits : 73
Contact Encik Muhammad bin Saleh
Location Pusat Falak Sheikh Tahir, Balik Pulau