Pencapaian Piagam Pelanggan Februari 2017

Piagam Pelanggan

Pencapaian

Menepati tempoh masa/standard piagam pelanggan

Melebihi tempoh masa/standard piagam pelanggan

Jumlah menepati standard

% menepati standard

Jumlah melebihi standard

% melebihi standard

1.

Menyediakan laporan dan bahan fatwa dalam tempoh 2 bulan.

10  100%    
2.

Memproses pewartaan fatwa dalam tempoh tidak lebih 3 bulan.

-  100%  
3.

Berusaha untuk mengendalikan sepenuhnya isu-isu yang akan dibawa ke mesyuarat Jawatankuasa Fatwa dalam tempoh (7) hari.

10 100%     
4.

Menjawab pertanyaan kemusykilan secara online dan spontan atau aduan bertulis mengenai isu-isu semasa yang berkaitan dengan hukum syarak dalam tempoh (7) hari.

- -    
5.

Mengendalikan mesyuarat Jawatankuasa Fatwa sekurang-kurangnya (6) kali setahun.

1 100%    
15-16 Feb 2017
6.

Mengendalikan mesyuarat Jawatan kuasa Falak Syarie (2) kali setahun.

 -  -    
7.

Mengemaskini dan mengeluarkan takwim solat bagi negeri PulauPinang (2) minggu sebelum awal hijrah.

-    
8.

Melaksanakan cerapan hilal bagi menentukan awal bulan hijrah pada setiap 29 haribulan hijrah

 1

 100%    
9.

Mengurus urusan pertukaran nama dalam tempoh (2) minggu dari tarikh permohonan lengkap.

 4 100%     
10.

Mengemaskini dan mengeluarkan jadual waktu solat atas permohonan dalam tempoh (3)hari dari tarikh permohonan.

 -  -    
11.

Mengurus urusan pembayaran dalam tempoh (3) hari.

12  100%