Senarai Bahan-bahan Penerbitan Yang Diwartakan Perintah Larangan

 
BIL
 
TAJUK
PENGARANG/
PENTERJEMAH/
PENYUSUN
 
PENERBIT
 
PENCETAK
 
CATATAN
1.
Warisan   Ilmu Tok Kenali Kelantan : Mengenal Diri
Mohd   Yusof Cik Wook
Tujuh   Likur Enterprise Sentul, Kuala Lumpur
Litmus   Print Shah Alam, Selangor
P.U.(A)   256
3   NOVEMBER 2015
2.
Warisan   Ilmu Tok Kenali Kelantan : Mengenal Diri
Mohd   Yusof Cik Wook/ Hj. Shaari Bin Hj. Mohd Yusof
Tujuh   Likur Enterprise Sentul, Kuala Lumpur
Litmus   Print Shah Alam, Selangor
P.U.(A)   256
3   NOVEMBER 2015
3.
Warisan   Ilmu Tok Kenali Kelantan : Cahaya Di Atas Cahaya
Mohd   Yusof Cik Wook/ Hj. Shaari Bin Hj. Mohd Yusof
Tujuh   Likur Enterprise Sentul, Kuala Lumpur
Litmus   Print Shah Alam, Selangor
P.U.(A)   256
3   NOVEMBER 2015
4.
Warisan   Ilmu Tok Kenali Kelantan : 7 Petala Langit Dan 7 Petala Bumi
Mohd   Yusof Cik Wook/ Hj. Shaari Bin Hj. Mohd Yusof
Tujuh   Likur Enterprise Sentul, Kuala Lumpur
Litmus   Print Shah Alam, Selangor
P.U.(A)   256
3   NOVEMBER 2015
5.
Warisan   Ilmu Tok Kenali Kelantan : Mengenal Allah
Mohd   Yusof Cik Wook
Tujuh   Likur Enterprise Sentul, Kuala Lumpur
Litmus   Print Shah Alam, Selangor
P.U.(A)   256
3   NOVEMBER 2015
6.
Pusaka   Ilmu Tok Kenali Mengenal Allah (Tok Kenali Kelantan)
Mohd   Yusof Cik Wook
Tujuh   Likur Enterprise Sentul, Kuala Lumpur
BS   Print (M) Sdn. Bhd Kuala Lumpur
P.U.(A)   256
3   NOVEMBER 2015
7.
Pusaka   Ilmu Tok Kenali Mengenal Diri (Tok Kenali Kelantan)
Mohd   Yusof Cik Wook/ Hj. Shaari Bin Hj. Mohd Yusof
Tujuh   Likur Enterprise Sentul, Kuala Lumpur
BS   Print (M) Sdn. Bhd Kuala Lumpur
P.U.(A)   256
3   NOVEMBER 2015
8.
The   Teaching ` The Quran’
H.U   Weitbrecht Stanton
Discovery   Publishing House Darya Ganj, New Delhi
Tarun   Offset Printers
P.U.(A)   270-274
26   NOVEMBER 2015
9.
Bh’u’llah   And The New Era An Introduction To The Baha’i Faith
J.E   Esselmont
Baha’i   Publishing Wilmette, Illinois
Baha’i   Publishing Trust Of The United State
P.U.(A)   270-274
26   NOVEMBER 2015
10.  
Detik-Detik   Pembongkaran Agama : Mempopulerkan Agama Kebajikan, Menggasas Pluralisme   Pembebasan
Nur   Khalik/ Ridwan/ Sirsaeba Alafsana
Cv   Arruzz Book Gallery Penerbit Naskhah Nusantara Jogjakarta Indonesia
-
P.U.(A)   270-274
26   NOVEMBER 2015
11.
Jalan   Yang Lurus : Kita Harus Meneroka Jalan Ini
Kassim   Ahmad
Pekan   Ilmu Publication Sdn. Bhd.
Ampang   Selagor
Power   Press And Design (M) Sdn. Bhd. Kuala Lumpur
P.U.(A)   270-274
26   NOVEMBER 2015
12.
Tabut   : Penjelasan Tentang Segala Sesuatu
Adbul   Kahar Bin Ahmad Jalal
-
-
P.U.(A)   270-274
26   NOVEMBER 2015
13.
Sinema   Spiritual : Dramaturgi Dan Kritikan
Faisal   Tehrani
Unit   Buku Harakah
No.28,   Jalan Pahang Barat
Off   Jalan Pahang, 53000
Kuala   Lumpur
Pencetakan   Maju Jaya Ampang New Village, Selangor
P.U.(A)   108, 109 dan 110
22   APRIL 2015
14.
Rasulullah   Saw : Sejak Hijrah Hingga Wafat
Dr.Ali   Syariati/Dr.Afif Muhammad
Pustaka   Hidayah
Anggota   Ikatan Penerbitan
Indonesia   (IKAPI)
Jl.   Rereng Adumanis
No.31,   Sukaluyu
Bandung   40123,
Jawa   Barat, Indonesia
-
P.U.(A)   108, 109 dan 110
22   APRIL 2015
15.
Tafsir   Ayat-Ayat Kematian
Muhammad   Husain Al-Hasani Al-Husaini Ath-Thabathaba’i
(Alamah   Thabathaba’i Irwan Kurniawan
Pustaka   Hidayah
Anggota   Ikatan Penerbitan
Indonesia   (IKAPI)
Jl.   Rereng Adumanis
No.31,   Sukaluyu
Bandung   40123,
Jawa   Barat, Indonesia
-
P.U.(A)   108, 109 dan 110
22   APRIL 2015