Permohonan sokongan pertukaran nama

    Permohonan Sokongan Pertukaran Nama

 

Memohon dokumen sokongan pertukaran nama disebabkan maksud nama yang tidak baik ataupun sebab-sebab lain yang diharuskan oleh syarak. Dokumen ini adalah surat sokongan bagi permohonan pertukaran nama di Jabatan Pendaftaran Negara Pemohon perlu mengisi borang yang disediakan untuk pertimbangan dan kelulusan S.S Mufti selanjutnya.

 

Borang boleh didapati di menu Muat Turun atau Sila klik di sini.