Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2022

Bulan: Februari


Piagam Pelanggan

Pencapaian

Menepati tempoh masa/standard piagam pelanggan

Melebihi tempoh masa/standard piagam pelanggan

Jumlah menepati standard

% menepati standard

Jumlah melebihi standard

% melebihi standard

1.  Menguruskan pelaksanaan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa setiap (2) bulan.

100%     

2.  Menyampaikan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa yang telah disahkan kepada pihak-pihak berkaitan dalam tempoh (7) hari bekerja.

       

3.  Menjawab kemusykilan agama yang dikemukakan melalui e-Kemusykilan dalam tempoh (7) hari bekerja.

13   100%    
4.  Responsif kepada pertanyaan pelanggan dalam tempoh (3) hari bekerja.  15 100%     
5.  Menguruskan pengesahan nasab dalam tempoh (2) minggu.        
6.  Melaksanakan cerapan hilal pada setiap bulan/ setiap (29) haribulan Hijrah.        
7.  Memproses permohonan lengkap surat sokongan pertukaran nama orang Islam.  1  100%    
8.  Mengemaskini maklumat Laman Web dan media sosial Jabatan setiap (2) hari sekali.  15 100%     
9.  Menguruskan pembayaran tuntutan yang lengkap dalam tempoh (3) hari bekerja. 62  100%