Februari Tahun 2020


Piagam Pelanggan

Pencapaian

Menepati tempoh masa/standard piagam pelanggan

Melebihi tempoh masa/standard piagam pelanggan

Jumlah menepati standard

% menepati standard

Jumlah melebihi standard

% melebihi standard

1.  Menguruskan pelaksanaan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa setiap (2) bulan.

 1  100%    

2.  Menyampaikan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa yang telah disahkan kepada pihak-pihak berkaitan dalam tempoh (7) hari bekerja.

 6 100%     

3.  Menjawab kemusykilan agama yang dikemukakan melalui e-Kemusykilan dalam tempoh (7) hari bekerja.

       
4.  Responsif kepada pertanyaan pelanggan dalam tempoh (3) hari bekerja.        
5.  Menguruskan pengesahan nasab dalam tempoh (2) minggu.        
6.  Melaksanakan cerapan hilal pada setiap bulan/ setiap (29) haribulan Hijrah.        
7.  Memproses permohonan lengkap surat sokongan pertukaran nama orang Islam.  2

100% 

   
8.  Mengemaskini maklumat Laman Web dan media sosial Jabatan setiap (2) hari sekali. 10   100%    
9.  Menguruskan pembayaran tuntutan yang lengkap dalam tempoh (3) hari bekerja.  76 100%