Bengkel ICT Siri 2 Tahun 2023

Bayan Lepas – Bengkel ICT Siri 2/2023 bertemakan MyGovUC 2.0 (GWS): Email Management telah berlangsung pada 13 Jun 2023 bermula jam 8.00 pagi hingga 5.00 petang bertempat di nfoTech Pro Academy (ITPA), Bayan Lepas, Pulau Pinang.

Bengkel yang dianjurkan oleh Bahagian Rujukan Maklumat, Jabatan Mufti  ini telah dikendalikan oleh Puan Mazuina binti Malik; Penolong Setiausaha (PSPI), BTMKN dan dibantu oleh Encik Radziman bin Ramli; Juruteknik (OST), BTMKN melibatkan 18 orang peserta daripada kakitangan dan pelajar praktikum Jabatan.

Pengisian bengkel ini antaranya:

  • Konfigurasi emel seperti density, theme, reading pane, signature, out-of office auto reply, undo send, search options, labels, toggle confidential mode, schedule send dan sebagainya.
  • Konfigurasi dan langkah penghantaran maklumat dan data terperingkat secara selamat kepada pengguna menggungakan fitur MySCUC.
  • Konfigurasi dan perkongsian Calendar
  • Fresh Service untuk bantuan teknikal emel

Penganjuran bengkel ini diharap dapat membantu menambahkan kemahiran pegawai dan kakitangan Jabatan dalam mengaplikasikan kemudahan-kemudahan sistem ICT yang ditawarkan bagi memudahkan serta melancarkan tugasan masing-masing.