Makluman kehabisan Stok Naskah Takwim Hijri 1445 dan Jadual Waktu Solat Pulau Pinang untuk pengambilan di Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang (Tingkat 48, KOMTAR)

Naskah Takwim Hijri 1445 dan Jadual Waktu Solat Pulau Pinang telah kehabisan stok di Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang (Tingkat 48, KOMTAR). Walau bagaimanapun, naskah berkenaan masih boleh didapati di pusat-pusat edaran yang disenaraikan berikut tertakluk ketersediaan stok di sana. Sila berhubung dengan pusat-pusat berkenaan terlebih dahulu untuk pengesahan.

  • Masjid Negeri Pulau Pinang
  • Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang (JHEAIPP)

  • Pejabat Agama Daerah DTL

  • Pejabat Agama Daerah BD

  • Pejabat Agama Daerah SPU

  • Pejabat Agama Daerah SPT

  • Pejabat Agama Daerah SPS