VISI / MISI / MOTO

 

VISI 
 Memartabatkan JMNPP sebagai institusi agama yang berwibawa dan berautoriti dalam pengurusan hukum syarak.
 
 
MISI 
 Menguruskan hal ehwal hukum syarak secara profesional, efisien dan berhikmah.
 
 
MOTO
“Mesra, Profesional dan Berhikmah”