PERMOHONAN PENGESAHAN ARAH KIBLAT

Baca dan fahami syarat-syarat di bawah untuk meneruskan permohonan anda.
Permohonan tidak boleh dibuat sekiranya tidak memenuhi syarat ini.
Permohonan tidak boleh dibuat sekiranya tidak memenuhi syarat ini.
Permohonan tidak boleh dibuat sekiranya tidak memenuhi syarat ini.
Permohonan tidak boleh dibuat sekiranya tidak memenuhi syarat ini.
Permohonan tidak boleh dibuat sekiranya tidak memenuhi syarat ini.

MAKLUMAT PEMOHON

Sila masukkan nama pemohon.
Masukkan 12 digit no.kad pengenalan tanpa sebarang simbol.
Sila masukkan alamat emel yang sah.
Sila isi menggunakan format yang betul Cth: 042632975
Sila masukkan nombor telefon bimbit pemohon menggunakan format yang betul. Cth: 0164313080
Sila isi menggunakan format yang betul Cth: 042632985
Sila masukan jawatan pemohon.
Sila masukkan maklumat organisasi pemohon.
Sila masukkan alamat pemohon / organisasi bertanggungjawab.

MAKLUMAT PREMIS

Invalid Input
Sila nyatakan kategori premis.
Invalid Input
Sila masukkan nama premis untuk penandaan arah kiblat.
Masukkan no. telefon menggunakan format yang sah.
Permohonan bagi alamat premis ini telah diterima / direkodkan / telah dibuat penandaan sebelum ini. Sila semak atau hubungi pengawai di Bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Masukkan nama syarikat menggunakan format yang betul.
Sila baca dan tandakan pada kotak sebagai perakuan setuju.