Permohonan Sokongan Pertukaran Nama

BAHAGIAN A (1) : Maklumat Pemohon

Sila masukkan nama seperti di MyKad
Sila masukkan No. MyKad / Sijil Kelahiran
Sila masukkan alamat surat menyurat
Invalid Input
Sila masukkan alamat emel yang sah

BAHAGIAN A (2) : Maklumat Waris

(Jika pemohon berusia di bawah 18 tahun)
Sila masukkan Nama Ibu/bapa/penjaga
Sila masukkan No. MyKad / Waris/Penjaga
Sila masukkan alamat surat menyurat
Invalid Input

BAHAGIAN B : Maklumat Pertukaran Nama

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Sila masukkan alamat surat menyurat
Sila kepilkan dokumen-dokumen berikut bersama borang ini:
  1. Salinan sijil kelahiran / My Kad pemohon
  2. Salinan My Kad Waris
Sila muatnaik fail dengan format .jpg @ .png @ .pdf sahaja
*Medan ini wajib dibaca dan ditandakan