Kajian Penyelidikan Fatwa

TAHUN 2019
BIL. TAJUK KAJIAN
1. Kajian Parameter Kebenaran Solat Jumaat Sementara
2. Konsep Dan Hukum Waqaf Mu’aqqat Serta Kesesuaiannya Di Pulau Pinang
3. Kajian Hukum Wakaf Khas: Kajian Perubahan Syurutul Waqif
4. Kajian Hukum Orang Islam Turut Merayakan Perayaan Orang Bukan Islam (Tanglung, Tahun Baru Cina, Deepavali, Ponggal, Wesak Dan Krismas)
5. Kajian Pematuhan Fatwa Oleh Masyarakat Muslim Pulau Pinang: Satu Kajian Rintis
6. Kajian Kebersihan Pakaian Bernajis Menggunakan Mesin Basuh
7. Kajian Hukum Terhadap Isu Tanah Kubur Lama di Atas Tanah Yang Tidak Didaftarkan Sebagai Tanah Wakaf Di Pulau Pinang
TAHUN 2020
BIL. TAJUK KAJIAN
1. Kajian Pelaksanaan Dan Kaedah Solat Fardhu Waktu Bencana
2. Kajian Hukum Penggunaan PRP Untuk Tujuan Terapeutik Dan Estetik
3. Kajian Hukum Jual Beli Secara Atas Talian : Kedudukan dan Garis Panduannya Berdasarkan Fiqh Muamalat.
4. Kajian Ilmu Makrifat : Isu Ismail bin Ariffin (Lepat)
5. Kajian Akidah Kumpulan Ahmadiyah/Qadiani Pulau Pinang dari Perspektif Ahlu Sunnah Wal Jama’ah.
TAHUN 2021
BIL. TAJUK KAJIAN
1. Kajian Hukum Nikah Tanpa Persetujuan Wali di Luar Negara
2. Kajian Saintifik dan Hukum Waktu Solat Di Tanah Tinggi (Bukit Bendera) dan Bangunan Tinggi (KOMTAR).
3. Kajian Hukum Penggunaan Pelaris dan Pendinding Dalam Kalangan Peniaga di Pulau Pinang.
4. Kajian Status Kisah Dan Petua Keagamaan Yang Tular Dalam Masyarakat Islam Di Pulau Pinang Dan Hukum Penyebarannya Berdasarkan
TAHUN 2022
BIL. TAJUK KAJIAN
1. Kajian Hukum/Fatwa: Analisis Hukum Syarak Bagi Urusniaga Tanah Lot Lidi Di Pulau Pinang.
2. Kajian Kedudukan Dan Garis Panduan Jual Beli Harta Secara Lelongan Berdasarkan Fiqh Muamalat.
3. Kepatuhan Amalan Perbomohan Terhadap Garis Panduan Hukum Syarak: Kajian Berdasarkan Penilaian Pesakit Di Pulau Pinang.
4. Kajian Hukum/Fatwa: Kajian Garis Panduan Dan Hukum Pemindahan Organ Haiwan Kepada Manusia.
TAHUN 2023
BIL. TAJUK KAJIAN
1. Kajian Hukum/Fatwa:Hukum Penjualan Tanah Milik Orang Islam Kepada Pemilik Bukan Islam Di Pulau Pinang Serta Kesannya Terhadap Kelangsungan Hidup Ummah Di Masa Hadapan.
2. Kajian Hukum/Fatwa:Garis Panduan Ideologi Moden Yang Bercanggah Dengan Ajaran Islam Berteraskan Ahli Sunnah Wal Jama‘Ah
3. Kajian Hukum/Fatwa:Garis Panduan Dan Hukum Bagi Pembedahan Rekonstruktif Yang Mengubah Fizikal Asal Kejadian Manusia
4. Kajian Hukum/Fatwa: Autisme Dan Keinginan Seksual