Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Tuan Haji Roslan bin Esa
 
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Telefon 04-2632975
No. Faks 04-2632985
               
Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:
a. Membantu Y.B. Setiausaha Kerajaan Negeri dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT;
b. Menentukan keperluan keselamatan ICT;
c. Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT sepertipenyediaan Dasar Keselamatan ICT SUK Penang serta pengurusan risiko dan pengauditan;
d. Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT SUK Penang