Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Ustaz Yusoff Abu Bakar

Ketua Pegawai Maklumat (CIO) bagi Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang.

Nama          
:
Tuan Haji Yusoff bin Abu Bakar
Emel
:
yusoff_abubakarThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Telefon
:
04-2632975
No. Faks
:
04-2632985
Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:
a. 
Membantu Y.B. Setiausaha Kerajaan Negeri dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT;
   
b. 
Menentukan keperluan keselamatan ICT;
   
c. 
Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT sepertipenyediaan Dasar Keselamatan ICT SUK Penang serta pengurusan risiko dan pengauditan;
   
d. 
Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT SUK Penang