April Tahun 2020


Piagam Pelanggan

Pencapaian

Menepati tempoh masa/standard piagam pelanggan

Melebihi tempoh masa/standard piagam pelanggan

Jumlah menepati standard

% menepati standard

Jumlah melebihi standard

% melebihi standard

1.  Menguruskan pelaksanaan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa setiap (2) bulan.

 1 100%    

2.  Menyampaikan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa yang telah disahkan kepada pihak-pihak berkaitan dalam tempoh (7) hari bekerja.

 5 100%    

3.  Menjawab kemusykilan agama yang dikemukakan melalui e-Kemusykilan dalam tempoh (7) hari bekerja.

100%     
4.  Responsif kepada pertanyaan pelanggan dalam tempoh (3) hari bekerja. 100%     
5.  Menguruskan pengesahan nasab dalam tempoh (2) minggu.  -    
6.  Melaksanakan cerapan hilal pada setiap bulan/ setiap (29) haribulan Hijrah.  1  100%    
7.  Memproses permohonan lengkap surat sokongan pertukaran nama orang Islam.        
8.  Mengemaskini maklumat Laman Web dan media sosial Jabatan setiap (2) hari sekali. 12   100%    
9.  Menguruskan pembayaran tuntutan yang lengkap dalam tempoh (3) hari bekerja.