Bengkel ICT

Butterworth –Bengkel ICT Siri 1/2023 bertemakan Tips and Tricks (Office Productivity Apps & DKICT) telah berlangsung pada 9 Mac 2023 bermula jam 8.00 pagi hingga 5.00 petang bertempat di Butterworth Digital Library (BDL).

Bengkel yang dianjurkan oleh Bahagian Rujukan Maklumat, Jabatan Mufti  ini telah dikendalikan oleh Puan Mazuina binti Malik; Penolong Setiausaha (PSPI), BTMKN dan dibantu oleh Puan Siti Hajar binti Mohamed; Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (kanan), BTMKN melibatkan sekurang-kurangnya 15 orang peserta daripada kakitangan Jabatan.

Pengisian bengkel ini antaranya:

  • ICT @ Works.
  • Dasar Keselamatan ICT; surat perakuan yang perlu ditandatangani oleh semua penjawat awam setahun sekali.
  • ICT Tips & Tricks.
  • Office Productivity Apps; google workspace yang terdiri daripada google meet, google keep, google form, google drive, google jamboard dan lain-lain lagi.

Penganjuran bengkel ini diharap dapat membantu menambahkan kemahiran pegawai dan kakitangan Jabatan dalam mengaplikasikan kemudahan-kemudahan sistem ICT yang ditawarkan bagi memudahkan serta melancarkan tugasan masing-masing.