Muzakarah Masjid dan Surau Negeri Pulau Pinang

Bertam –Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang (JMNPP) dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang (JHEAIPP) telah mengadakan Muzakarah Majid dan Surau Negeri Pulau Pinang  Tahun 2023 di Golf Resort Bertam pada 15 Mac 2023 yang lalu.

Muzakarah pada kali ini memberikan tumpuan kepada topik Garis Panduan Membina, Menaik Taraf, Mengubah Suai Masjid dan Surau Negeri Pulau Pinang yang melibatkan penyertaan seramai 200 orang peserta. Pembukaan perasmian telah disempurnak oleh Sahibus Samahah Dato’ Seri Dr. Wan Salim bin Wan Mohd Noor;  Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Seterusnya disusuli dengan pembentangan oleh tiga orang pembentang berikut:

  • Tuan Haji Fakhruddin bin Abdul Rahman; Ketua Unit Pembangunan Hartanah dan Wakaf, (MAINPP) dengan tajuk “Proses Pengubahsuaian/Pembangunan Masjid dan Surau Mengikut Undang-Undang.”
  • Tuan Haji Norzli bin Haji Mat; Ketua Penolong Pengarah, Bahagian Pengurusan Masjid dan Surau (JHEAIPP) dengan tajuk “Susun Atur dan Kedudukan Bangunan Menurut Hukum Syarak.”
  • Mohd Hapiz bin Mahaiyadin; AJK Fatwa Negeri Pulau Pinang dengan tajuk “Tanggungjawab Pengurusan Harta Wakaf dan Tatacara Pelupusannya.