Laman Web Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang

Articles Tagged ‘Laman Web Rasmi Jabatan Mufti - Senarai Bahan Terbitan’

Senarai Bahan Terbitan JMNPP

 

 Carian untuk muat turun buku terbitan JMNPP :


BIL TAJUK RISALAH / BULETIN / BUKU
1 . Risalah Penentuan Waktu Solat : Pelaksanaannya Di Pulau Pinang  
2 . Risalah Antara Kalendar Suria Dengan Kalendar Qamari Dan Kalendar Lunisolar 
3 . Risalah Bulan Satelit Semulajadi Bumi   
4 . Risalah Ilmu Falak Menyingkap Rahsia Langit 
5 . Risalah Matahari Pusat Sistem Solar  
6 . Risalah Penentuan Awal Bulan Islam 
7 . Risalah Putaran Bumi Dan Hari  
8 . Risalah Planet new new
9 . Risalah Apa Itu Fatwa 
10 . Peta Bintan
11 . Risalah Profil Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang 
12 . Risalah Biografi Mufti-Mufti Negeri Pulau Pinang 
13 . Buletin JMNPP Al-Huda new new
14 . Buletin Falak
15 . Buku Soal Jawab: Arah Kiblat new new
 16 . Buku Ar-Risalah Fi Ta'yin Al-Qiblah 
 17 . Buku Liberalisma & Pluralisma
 18 . Buku Panduan Bersolat, Berwuduk Dan Berpuasa Bagi Pesakit 
 19 . Buku Hari Jumaat :Bab Istikhlaf (Edisi Jawi) 
 20 . Buku Fatwa-Fatwa Yang Telah Diwartakan Di Negeri Pulau Pinang  
21   Buku Isu-Isu Fatwa Munakahat   
22   Buku Kashfu Wal Bayan :Penyingkapan Dan Penjelasan  
23 . Buku Bahaya Anti Mazhab
24 . Buku Kekeliruan Dalam Bidang Hadith 
25 . Buku Irsyad Hukum : Masjid Dan Jamaah
 26 . Buku Pengurusan Jenazah & Pusara Orang Islam Menurut Syarak
 27 . Buku Tatatertib Di Masjid  
28 . Buku Himpunan Keputusan Fatwa Negeri Pulau Pinang Tahun 1961-1975
29 . Buku Himpunan Keputusan Fatwa Negeri Pulau Pinang Tahun 1976-1989
30 . Buku Himpunan Keputusan Fatwa Negeri Pulau Pinang Tahun 1995-2000
31 . Buku Himpunan Keputusan Fatwa Negeri Pulau Pinang Tahun 2001-2005
32 . Buku Himpunan Keputusan Fatwa Negeri Pulau Pinang Tahun 2006-2010
33 . Buku Himpunan Keputusan Fatwa Negeri Pulau Pinang Tahun 2011-2015
34   Koleksi Kertas Kerja Seminar Al-Quran 2012
35 . Koleksi Kertas Kerja Seminar Al-Quran 2013 
36   Koleksi Kertas Kerja Seminar Al-Quran 2014
38   Koleksi Kertas Kerja Seminar Al-Quran 2015
38 Koleksi Kertas Kerja Seminar Al-Quran 2016
39   Koleksi Kertas Kerja Seminar Al-Quran 2017
40   Buku Koleksi Kertas Kerja Dato' Syeikh Azmi
41 . Buku Kaedah Dan Peraturan Pajak Gadai Mengikut Kehendak Islam 
 42 . Buku Khurafat Menurut Perspektif Al-Quran Dan As-Sunnnah
 43 . Buku Garis Panduan Siri 1
44 . Buku GarisPanduan Siri 2
45 . Buku Garis Panduan Siri 3
46   Buku Garis Panduan Siri 4
47 . Buku Penjelasan Ajaran-Ajaran Yang Menyeleweng Daripada Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Di Negeri Pulau Pinang   
48 . Buku Q & A Hisab & Rukyah Hilal 
49   Buku Panduan Solat Menggunakan Kerusi Disebabkan Keuzuran   
50 Himpunan Hukum : ZAKAT (Koleksi Keputusan Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang) 
51 Buku Edisi Khas PFST Alam Semesta 
52   Risalah Al-Hukm:Puasa Sunat 
53 . Buku Garis Panduan Pengeluaran Fatwa Negeri Pulau Pinang
54 . Buku Panduan Solat Gerhana 
55   Buku Himpunan Hukum: Wakaf(Koleksi Keputusan Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang) 
56   Buku Himpunan Soal Jawab: Solat (eKemusykilan)
57 . Garis Panduan Pengurusan Masjid
58 . Buku Hukum Kebersihan Pakaian Bernajis Menggunakan Mesin Basuh
59 . Buku Hukum Menyambut Perayaan Bukan Islam
60 . Buku Hukum Wakaf Mu'aqqat (Sementara)new new
61 . Buku 15 Persoalan Solat Jumaat Kontemporarinew new
62   Buku Irsyad Fatwa Siri 1 new new
63   Buku Irsyad Fatwa COVID-19 new new
64   Buku Transformasi Ummah (Dato' Seri Dr. Wan Salim bin Wan Mohd Noor)new new
65 . Buku Panduan Kaedah dan Perlaksanaan Solat Ketika Bencana new new

Sebarang pertanyaan berkaitan penerbitan, sila hubungi: Puan Fairus Ain Binti Abdul Aziz  phone  04-6505453