BAHAGIAN FALAK

Pengenalan 
Jabatan Mufti terlibat secara langsung dalam menyusun taqwim Islam dan sebagai sumber rujukan kepada umat Islam di negeri Pulau Pinang. Bahagian ini diwujudkan hasil dari muzakarah Mufti-mufti yang diadakan di Pulau Pinang. Asalnya ia hanya merupakan salah satu bidang tugas yang dipertanggungjawabkan ke atas Unit Pembangunan Fatwa. Pengambilan kakitangan bermula pada Mei 2003 sehingga Oktober 2003. Unit ini dilengkapi dengan seorang pegawai, 4 orang penolong pegawai, 4 orang pembantu hal ehwal Islam.Bermula dari 1 Januari 2004 bahagian ini dipisahkan dari Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan Fatwa secara rasminya.
 Fungsi
  1. Mengeluarkan dan menerbitkan takwim ibadah sebagai rujukan umat Islam di Negeri Pulau Pinang
  2. Menguruskan perlaksanaan penentuan dan pengesahan arah kiblat
  3. Melaksanakan proses cerapan hilal bagi penentuan awal bulan Islam terutamanya bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah.
  4. Membudayakan ilmu falak dikalangan masyarakat Pulau Pinang menerusi penganjuran seminar / bengkel / latihan.
  5. Mengurusetiakan mesyuarat Jawatankuasa falak bagi membincangkan isu dan permasalahan yang berkaitan falak.
  6. Menyelia sistem penyampaian maklumat Jabatan melalui laman sesawang dan penerbitan.
  7. Menguruskan dokumen sokongan bagi permohonan pertukaran nama bagi orang Islam.
  8. Mengurus tadbir Balai Cerap sebagai institusi pembangunan ilmu falak.
  9. Menjalankan penyelidikan dan aktiviti pendidikan berkaitan ilmu falak