OBJEKTIF

 1. Mengeluarkan fatwa berdasarkan sumber hukum syarak untuk rujukan umat Islam dalam menyelesaikan
     permasalahan  ummah.
 2. Berusaha melahirkan masyarakat madani yang menghayati cara hidup Islam.
 3. Membuat penjelasan terhadap permasalahan yang berbangkit dalam masyarakat bagi mencapai persepaduan ilmu 
     dan amal.
 4. Membekalkan jadual waktu solat yang dikemaskini bagi kegunaan dan kemudahan masyarakat Islam di negeri 
     Pulau Pinang.
 5. Mengenalpasti dan mengawal ajaran sesat daripada menular dalam masyarakat.
 6. Membuat penyelidikan dan menyediakan laporan mengenai isu-isu semasa untuk dibincangkan dalam mesyuarat
     Jawatankuasa Fatwa.