LATAR BELAKANG KAMI

Bahagian Mufti telah pun wujud apabila Kerajaan Negeri Pulau Pinang menubuhkan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang pada 1 Julai 1959. Pihak Mampu bersama beberapa agensi yang berkaitan telah mengemukakan perakuan berkaitan Jabatan Fatwa melalui kajian penyusunan semula Majlis/ Jabatan Agama Islam di negeri-negeri pada tahun 1984. Kesimpulan cadangan itu supaya Jabatan Mufti atau urusan fatwa perlu diasingkan dari Jabatan Agama Islam dan diberi peranan yang sewajarnya. Maka pada 1 Januari 1997, lahirlah Pejabat Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan sekarang ini dikenali dengan Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang.

Bermula pada 7 Jun 2014, Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang dipimpin oleh Y.BHG. S.S. Dato' Dr. Wan Salim bin Wan  Mohd. Noor dan berikut merupakan senarai Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang pernah menerajui pentadbiran jabatan ini.

Senarai Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang 

Sejarah SenaraiMufti