Senarai Bahan Terbitan 2017

BIL TAJUK BUKU / RISALAH
1 . Buku Panduan Bersolat, Berwuduk Dan Berpuasa Bagi Pesakit new new
2 . Risalah Apa Itu Fatwa new new
3 . Ar-Risalah Fi Ta'yin Al-Qiblah
4 . Buku Edisi Khas Pusat Falak Sheikh Tahir no stok
5 . Buletin Falak coming
6 . Risalah Penentuan Waktu Solat : Pelaksanaannya Di Pulau Pinang
7 . Buku Penjelasan Ajaran-Ajaran Sesat Di Negeri Pulau Pinang no stok
8 . Risalah Fatwa Tentang Merokok
9 . Buku Garis Panduan Majlis Perkahwinan no stok
10 . Risalah Fatwa Mengenai Fahaman Syiah no stok
11 . Buku Fatwa-Fatwa Yang Telah Diwartakan Di Negeri Pulau Pinang 1995-2014 new new
12 . Buku Himpunan Keputusan Fatwa Negeri Pulau Pinang Tahun 1969-1989 no stok
13 . Buku Himpunan Keputusan Fatwa Negeri Pulau Pinang Tahun 1995-2004 ( / )
14 . Buku Himpunan Keputusan Fatwa Negeri Pulau Pinang Tahun 2005-2012 ( / )
15 . Buku Himpunan Fatwa Jilid 1 no stok
16 . Buku Himpunan Fatwa Jilid 2 no stok
17 . Buku Himpunan Fatwa Jilid 3 no stok
18 . Buku Himpunan Fatwa Jilid 4 no stok
19 . Buku Irsyad Hukum : Masjid Dan Jamaah
20 . Buku Pajak Gadai: Kaedah Dan Peraturan Mengikut Kehendak Islam no stok
21 . Risalah Penjelasan Hukum Isu Wanita Bernasyid no stok
22 . Buku Modul Pengurusan Jenazah no stok
23 . Buku Talqin no stok
24 . Buku Yasin, Mathurat Dan Doa Harian no stok
25 . Buku Gerhana Matahari Dan Bulan no stok
26 . Buku Riwayat Hidup Al-Imam Al-Nawawi no stok
27 . Buku Amalan-Amalan Pada Bulan Ramadan no stok
28 . Buku Hari Jumaat :Bab Istikhlaf (Edisi Jawi)new new
29 . Buku Himpunan Garis Panduan JAKIM   no stok
30 . Buku Hubungan Kebahagian & Kesederhanaan Hidup Dengan Pekerjaan Harian no stok
31 . Buku Imam- Syarat-Syarat Perlantikan & Tanggungjawab  no stok
32 . Buku Kaedah Penetapan Awal Ramadan & Syawal Dan Pembentukan Taqwim Hijri Di Malaysia no stok
33 . Buku Kashfu Wal Bayan : Penyingkapan & Penjelasan
34 . Buku Keunggulan Peribadi Nabi Muhammad SAW no stok
35 . Buku Khilaf Ulama' Dalam Hukum Fiqh : Sebab Dan Adab-Adabnya no stok
36 . Buku Khurafat Menurut Perspektif Al-Quran Dan As-Sunnnah
37 . Buku Konsep Takaful no stok
38 . Buku Liberalisma & Pluralisma
39 . Buku Panduan Ibadah no stok
40 . Buku Panduan Berpuasa Bagi Pesakit no stok
41 . Buku Perselisihan Pandangan Dan Permasalahan Dalam Solat
42 . Buku Panduan Musafir no stok
43 . Buku Panduan Qurban Dan Penyembelihan Haiwan Dalam Mazhab Imam Syafie no stok
44 . Risalah Bahagian Falak Dan Sumber Maklumat no stok
45 . Risalah Kaedah Penentuan Arah Kiblat no stok
46 . Risalah Peta Bintang no stok
47 . Risalah Antara Kalendar Suria Dengan Kalendar Qamari Dan Kalendar Lunisolar new new
48 . Risalah Bulan Satelit Semulajadi Bumi
49 . Risalah Ilmu Falak Menyingkap Rahsia Langit
50 . Risalah Matahari Pusat Sistem Solar
51 . Risalah Penentuan Awal Bulan Islam new new
52 . Risalah Putaran Bumi Dan Hari new new
53 . Buku Tatatertib Masjid
54 . Buku Kashfu Wal Bayan :Penyingkapan Dan Penjelasan
55 . Buku Garis Panduan Siri 1
56 . Buku Garis Panduan Siri 2
57 . Buku Garis Panduan Siri 3
58 . Buku Garis Panduan Siri 4
59 . Buku Pengurusan Jenazah & Pusara Orang Islam Menurut Syarak ( / )
60 . Risalah Planet new new
61 . Buku Isu-Isu Fatwa Munakahat new new
62 . Buku Himpunan Keputusan Fatwa Negeri Pulau Pinang Tahun 2006-2010 new new
63 . Buku Himpunan Keputusan Fatwa Negeri Pulau Pinang Tahun 2001-2005 new new
64 . Buku Himpunan Keputusan Fatwa Negeri Pulau Pinang Tahun 1995-2000 new new
65 . Buletin Al-Huda new new
66 . Koleksi Kertas Kerja Seminar Al-Quran 2012 new new
67 . Koleksi Kertas Kerja Seminar Al-Quran 2013 new new
68 . Koleksi Kertas Kerja Seminar Al-Quran 2014 new new
69 . Koleksi Kertas Kerja Seminar Al-Quran 2015 ( / )
70 . Risalah Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang new new
71 . Buku Q & A Hisab & Rukyah Hilal new new
72 . Kalendar Poket  coming
73 . Buku Q & A Arah Kiblat coming
74 . Buku Koleksi Kertas Kerja Dato'Mufti coming
75 . Buku Himpunan Keputusan Fatwa Negeri Pulau Pinang Tahun 2011-2015 coming
76 . Buku Himpunan Keputusan Fatwa Negeri Pulau Pinang Tahun 1961-1975 coming
77 . Buku Himpunan Keputusan Fatwa Negeri Pulau Pinang Tahun 1976-1989 coming
78   Buku Syeikh Azmi bin Ahmadnew new

 

Carian untuk muat turun buku terbitan JMNPP :

Sebarang pertanyaan berkaitan penerbitan, sila hubungi: Puan Fairus Ain Binti Abdul Aziz  phone  04-6505453 
no stok Tiada stok      
 new-new  Penerbitan baharu