BAHAGIAN FATWA

Pengenalan 
 • Bahagian ini merupakan unit yang terlibat secara langsung di dalam penyelidikan dan pengeluaran fatwa.
 • Berdasarkan tanggungjawab ini, bahagian ini berusaha memberikan perkhidmatan yang terbaik dan penjelasan mengenai sesuatu keputusan Fatwa dengan cepat dan tepat, selaras dengan pengeluaran fatwa yang bernas serta muktabar.
 Fungsi
  1. Menjalankan kajian, penyelidikan dan menyediakan laporan mengenai impak terhadap dasar-dasar dan program-program yang dilaksanakan oleh kerajaan.
  2. Menjalankan penyelidikan dan tinjauan terhadap isu yang membawa penyelewengan ‘aqidah ekoran daripada sesuatu dasar atau aliran yang berlaku.
  3. Menyediakan perkhidmatan rujukan hasil penyelidikan yang dijalankan.
  4. Menjadi urus setia Mesyuarat Jawatankuasa Kecil ‘Ad-Hoc’ mengenai isu yang berkaitan ‘aqidah atau lainnya bagi tujuan memantapkan maklumat untuk dikemukakan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang.Menjalankan penyelidikan terhadap sesuatu isu berkaitan dengan Hukum Syarak yang memerlukan kepada keputusan Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang.
  5. Menjalankan penyelidikan, sisatan dan memantau terhadapa isu-isu yang berkaitan dengan penyelewengan akidah di kalangan umat Islam Negeri Pulau Pinang.Menjadi rujukan utama umat Islam Negeri Pulau Pinang berhubung dengan Hukum Syarak dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul.
  6. Mengeluarkan garis panduan bagi mengatasi segala perbezaan pendapat yang timbul dalam perkara khilafiah.
  7. Menjalankan Mesyuarat Jawatankuasa Khas 2 kali setahun bagi membincangkan isu-isu terkini yang ada kaitannya dalam permasalahan Hukum Syarak.
  8. Mengeluarkan fatwa-fatwa yang bernas dan muktabar sebagai panduan umat Islam di Negeri Pulau Pinang khususnya dan Malaysia amnya.
  9. Menyebarkan dan memaklumkan fatwa-fatwa yang telah diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang kepada umat Islam di Negeri Pulau Pinang