VISI / MISI / MOTO

VISI

Beriltizam menjadikan Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang yang berwibawa dan memartabatkan hal ehwal hukum syarak

MISI

Memacu kecemerlangan pengurusan hal ehwal penasihatan, kefatwaan, falak syarie, teknologi maklumat dan sumber

manusia Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang

MOTO

Profesional dan berhikmah