Mei Tahun 2018


Piagam Pelanggan

Pencapaian

Menepati tempoh masa/standard piagam pelanggan

Melebihi tempoh masa/standard piagam pelanggan

Jumlah menepati standard

% menepati standard

Jumlah melebihi standard

% melebihi standard

1.  Menguruskan pelaksanaan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa setiap (2) bulan.

 2 100%     

2.  Menyampaikan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa yang telah disahkan kepada pihak-pihak berkaitan dalam tempoh (7) hari bekerja.

 -  -    

3.  Menguruskan proses pewartaan dalam tempoh (6) bulan.

 5 100%     

4.  Menyiarkan pandangan hukum atau fatwa yang telah disahkan dalam Sistem e-Fatwa dalam tempoh (3) hari bekerja.

 -    

5.  Menjawab kemusykilan agama yang dikemukakan melalui e-Kemusykilan dalam tempoh (7) hari bekerja.

 2  66.7% 33.3% 

6.  Responsif kepada pertanyaan pelanggan dalam tempoh (3) hari bekerja.

       

7.  Menguruskan pengesahan nasab dalam tempoh (2) minggu.

100%     

8.  Melaksanakan cerapan hilal pada setiap bulan/ setiap (29) haribulan Hijrah.

29 Syaaban 1439H

(15/5/2018)

100%    

9.  Menerbitkan takwim tahun baru hijri (2) minggu sebelum awal tahun baru Hijrah.

 -    

10. Menguruskan permohonan lengkap menentukan arah kiblat premis awam dalam tempoh (2) minggu.

8 100%     

11. Memproses permohonan lengkap surat sokongan pertukaran nama orang Islam dalam tempoh (7) hari bekerja.

1 50%  1  50%

12. Mengemaskini maklumat Laman Web dan media sosial Jabatan setiap (2) hari sekali.

10 100%     

13. Menguruskan pembayaran tuntutan yang lengkap dalam tempoh (3) hari bekerja.

93   100%