Laman Web Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang

Articles Tagged ‘Laman Web Rasmi Jabatan Mufti - Senarai Bahan Terbitan’

Senarai Bahan Terbitan JMNPP

 

 Carian untuk muat turun buku terbitan JMNPP :


BIL TAJUK RISALAH / BULETIN / BUKU
1 . Risalah Penentuan Waktu Solat : Pelaksanaannya Di Pulau Pinang new new 
2 . Risalah Antara Kalendar Suria Dengan Kalendar Qamari Dan Kalendar Lunisolar 
3 . Risalah Bulan Satelit Semulajadi Bumi new new  
4 . Risalah Ilmu Falak Menyingkap Rahsia Langit new new
5 . Risalah Matahari Pusat Sistem Solar new new 
6 . Risalah Penentuan Awal Bulan Islam 
7 . Risalah Putaran Bumi Dan Hari  new new
8 . Risalah Planet new new
9 . Risalah Apa Itu Fatwa 
10 . Risalah Peta Bintan
11 . Risalah Profil Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang new new
12 . Risalah Fatwa Mengenai Fahaman Syiah 
13 . Risalah Fatwa Tentang Merokok
14 . Risalah Penjelasan Hukum Isu Wanita Bernasyid 
15 . Risalah Biografi Mufti-Mufti Negeri Pulau Pinang new new
16 . Buletin JMNPP Al-Huda
17 . Buletin Falak
18 . Buku Soal Jawab: Arah Kiblat
 19 . Buku Ar-Risalah Fi Ta'yin Al-Qiblah
 20 . Buku Liberalisma & Pluralisma
 21 . Buku Panduan Bersolat, Berwuduk Dan Berpuasa Bagi Pesakit 
 22 . Buku Hari Jumaat :Bab Istikhlaf (Edisi Jawi) 
 23 . Buku Fatwa-Fatwa Yang Telah Diwartakan Di Negeri Pulau Pinang 1995-2014   
24 . Buku Isu-Isu Fatwa Munakahat   
25 . Buku Kashfu Wal Bayan :Penyingkapan Dan Penjelasan  
26 . Buku Bahaya Anti Mazhab
27 . Buku Kekeliruan Dalam Bidang Hadith 
28 . Buku Irsyad Hukum : Masjid Dan Jamaah coming
 29 . Buku Pengurusan Jenazah & Pusara Orang Islam Menurut Syarak coming 
 30 . Buku Tatatertib Di Masjid coming 
31 . Buku Himpunan Keputusan Fatwa Negeri Pulau Pinang Tahun 1961-1975
32 . Buku Himpunan Keputusan Fatwa Negeri Pulau Pinang Tahun 1976-1989
33 . Buku Himpunan Keputusan Fatwa Negeri Pulau Pinang Tahun 1995-2000
34 . Buku Himpunan Keputusan Fatwa Negeri Pulau Pinang Tahun 2001-2005
35 . Buku Himpunan Keputusan Fatwa Negeri Pulau Pinang Tahun 2006-2010
36 . Buku Himpunan Keputusan Fatwa Negeri Pulau Pinang Tahun 2011-2015
37 . Koleksi Kertas Kerja Seminar Al-Quran 2010-2011
38 . Koleksi Kertas Kerja Seminar Al-Quran 2012
39 . Koleksi Kertas Kerja Seminar Al-Quran 2013 
40 . Koleksi Kertas Kerja Seminar Al-Quran 2014
41   Koleksi Kertas Kerja Seminar Al-Quran 2015
42   Koleksi Kertas Kerja Seminar Al-Quran 2016
43 . Koleksi Kertas Kerja Seminar Al-Quran 2017
44   Koleksi Kertas Kerja Seminar Al-Quran 2018
 45 . Buku Koleksi Kertas Kerja Dato' Syeikh Azmi
46 . Buku Kaedah Dan Peraturan Pajak Gadai Mengikut Kehendak Islam new new
 47 . Buku Khurafat Menurut Perspektif Al-Quran Dan As-Sunnnah
 48 . Buku Garis Panduan Siri 1
49 . Buku GarisPanduan Siri 2
50 . Buku Garis Panduan Siri 3
51 . Buku Garis Panduan Siri 4
52 . Buku Penjelasan Ajaran-Ajaran Yang Menyeleweng Daripada Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Di Negeri Pulau Pinang coming 
53 . Buku Edisi Khas Pusat Falak Sheikh Tahir
54 . Buku Q & A Hisab & Rukyah Hilal 

Sebarang pertanyaan berkaitan penerbitan, sila hubungi: Puan Fairus Ain Binti Abdul Aziz  phone  04-6505453